YOGA / PRANA / QI
 

 PRANA / QI  : LIVSKRAFT & PUST = LIVETS PUST                                         

Prana / Qi  begge betegnelser på livskraft. Det er den informasjon av liv som omringer og fyller oss, finnes i naturen og i alt levende.

Kraften flyter i våre energibaner - og nærer hele kroppen med livskraft. Spesielt viktig er vår hoved energibane - sushumna nadi som starter ved halebenet og går opp mot toppen av hodet gjennom kroppens energisentre. Når dette skjer forenes vår feminine energi, Shakti - yin tilstand med vår maskuline energi, Shiva - yang tilstand, og denne foreningen skaper balanse som fører til selve målet med yoga,- begrepene Samadhi, Nivana og Tao, kontakt med vår indre stillhet, vårt autentiske jeg.

Yoga asanas styrker livskraften i kroppen og får prana / qi til å flyte fritt i energibanene, og aktiverer det parasympatiske nervesystemet som gir oss ro og gir mulighet for selvinnsikt. Blokkert og stagnert energi som blir beveget og transformert.  Ved å forandre flyten av prana/qi  får vi mulighet til å se hverdagen klarere, til å finne den indre styrken, gleden og stillheten vi naturlig har i oss, og det gir oss mulighet til å bli sunnere, sterkere og friskere mennesker.  

Vitenskapen om Prana / Qi er kunnskapen om å vekke opp det største potensialet i livet. Denne lærdommen og dens teknikker er samlet fra tidenes morgen i de gamle kjente skrifter fra bl.a. Vedaene, Upanishadene, de Tantriske-, Taoistiske- og Kinesiske tekster hvor deres budskap er beskrevet detaljert for å vise oss sjulte nøkler til lykke, indre kraft og suksess.

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Yin Yang Yoga Akademiet AS | Org.nr: 918872582 | Otto Sverdrupsvei 9, 1337 Sandvika - NORWAY | Tlf.: +47 951 01 617 | post@YinYangYogaAkademiet.no