QIGONG / QIGONG - TAOISTISK YOGA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAOISTISK YOGA OG QIGONG
 
Qigong har sin opprinnele gjennom den taoistiske yoga og sammen kalles kombinasjonen Kinesisk Yoga.
 
Qigong består av to kinesiske tegn, "Qi" - livsenergi og "Gong" - ekstraordinær prestasjon.
I den Kinesiske yoga forenes bevegelse, pust og mentalt fokus for å påvirke kroppen, følelsene og sinnet for å oppnå balanse. I Kina er qigong en integrert del av den Tradisjonelle Kinesiske Medisinen og brukes aktivt innen forebyggende helse og sykdomsbehandling.
 
Ordet Tao betyr "vei", en slags veiviser. Tao er tilstede overalt og er årsak til alle forandringer og alle transformasjoner - i naturen og i mennesket.
Den mest grunnleggende manifestasjonen av Tao er polaritetene Yin og Yang. Yin og Yang deles inn i de fem elementene som uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går igjennom fra begynnelse til slutt. De skaper årstidene i naturen så vel som organene i kroppen som kommer til uttrykk i mennesket på en unik måte.
 
Taoismen var en sterk påvirkningskraft for utviklingen av kinesisk medisin og Qigong. Denne filosofien ble brukt som forklaringsmodell på alt som skjer i naturen, og la retningslinjer på hvordan mennesket bør leve for å ha et godt liv.
Taoismens visdom er nedfelt i den mest berømte av taoismens skrifter, Tao Te Ching. Den sies å ha hatt større innflytelse på vestlige samfunn enn noen annen ikke-vestlig bok. Tao Te Ching tar for seg hovedbudskapet i taoismen og inneholder prinsipper for hvordan livet og verden fungerer.
 
Kinesisk Yoga retreat med DNT på Sota Sæter i Breheimen 
 
Det finnes mange forskjellige former av Kinesisk Yoga. Etter 6 års utdannelse innen Kinesisk Medisin i Norge, Kina og andre europeiske land hvor jeg har møtt mange forskjellige Mestere fra forskjellige tradisjoner. Jeg valgt ut de formene som har inspirert meg mest, og underviser i;
 
LOHAN SYSTEMET - Lohan betyr "opplyst / dyp innsikt", som et hele betyr det; "The Breath of the Enlightened One". Lohan er en treningsform som bruker bevegelse, kontrollert pust og sinnets kraft til å styrke flyten av qi og blod gjennom kroppens energibaner, bindevev og muskel-skjelett system, redusere stress og generelt styrkende.                         
Systemet inneholder:
18 Lohan Hands, Five Animal Flow og Lohan Yin Flow
18 Lohan Hands og 2 kortere varianter av serien. Flytende serier som åpner opp, balanserer og renser alle kroppens energibaner og energisentre, styrker kroppen og gir fri flyt i bindevevet og muskler. 
Sio Lohan, Lohan Mandala Flow - en mykere stående form som anvender sirkulære bevegelser for å påvirke energien subtilt i energisentre og indre organer. Praktiseres i alle himmelretninger.
Dai Lohan - sittende meditasjon stille og i bevegelse 
 
Innover kultiveres "The tree treasures" -
Jing - essens, Qi - vital enegi, og Shen - sjelen.
Utover praktiseres det å bygge opp en sterk og smidig kropp og åpne opp bindevevet.
 
DAO YIN ØVELSER - Enkeltøvelser og systemer av øvelser satt sammen for å påvirke organer, styrke immunforsvar, vitaliserende og energigivende øvelser for å bygge opp energi generellt og utbrenthet, bedre kroppens stressreaksjoner, balansere nervesystemet og egenbehandling gjennom forskjellige metoder som meridian-massasje og akupunktur-trykkpunktsystemer på kropp og ansikt.
 
TAOISTISK ØVELSE grunnleggende energibalansering
 
WUXI - STANCE Spontanious Movement
 
DEN TIBETANSKE HILSEN
 
MEDITASJON - QUIET QIGONG
 
FIVE ELEMENT  - De fem håndflaters bevegelse
 
FAGONG - Energibahandling
 
 Trening i solnedgang etter en dag ute med delfiner på Bahamas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ina i Shaolin Eighteen Lohan Hands systemets Drage øvelse.
 
 
Master Chen Yong-Fa arvetaker av Lohan systemet
 
Lohan Animal Flow
Yin Yang Yoga Akademiet AS | Org.nr: 918872582 | Otto Sverdrupsvei 9, 1337 Sandvika - NORWAY | Tlf.: +47 951 01 617 | ina@inalovdal.com